PRAVNI LABORATORIJI IN SODELOVANJA

 

Nepoznavanje prava škodi. Splošno pravno načelo, ki temelji na domnevi, da vsakdo pozna pravne predpise ali pa se z njimi lahko seznani. Zaradi pravno pravilnega odločanja in občutka pravne varnosti je predvsem v primerih večjega oziroma težjega pravnega problema ali spora, zagotovo smotrno za pomoč zaprositi dobrega poznavalca prava, ki ima na določenem področju kakovostno strokovno znanje in koristne izkušnje.

Še bolj pomembno je narediti vse, da do pravnega problema ali spora sploh ne bi prišlo. BALANCE pravno svetovanje svoje znanje in izkušnje usmerja predvsem v različne načine preprečevanja sporov: ozaveščanje in izobraževanje, tako posameznikov kot pravnih oseb, o pravicah in dolžnostih, obveznostih in odgovornostih preko t.i. pravnih laboratorijev.

BALANCE PRAVNI LABORATORIJI

Pravne laboratorije BALANCE organizira zlasti na področju delovnega prava ter na področju varstva in uveljavljanja pacientovih pravic:

  • pravni laboratorij za delavce,
  • pravni laboratorij za delodajalce,
  • pravni laboratorij za paciente (in starše mladoletnih otrok),
  • pravni laboratorij za izvajalce zdravstvene dejavnosti (zdravnike in druge zdravstvene delavce).

Prednosti: Pravni laboratoriji niso običajna suhoparna in prepogosto nekoristna predavanja ali delavnice. So skrbno zasnovan koncept izbranih življenjsko in poklicno pomembnih tematik, ki temelji na strokovnosti in dolgoletnih izkušnjah iz prakse. Vsebina je udeležencem podana jasno, konkretno in strukturirano, predvsem pa na prava neukim prijazen način, z visoko stopnjo empatije in razumevanja.

BALANCE SODELOVANJA

BALANCE sklepa različne oblike sodelovanja s posameznimi izbranimi delodajalci in izvajalci zdravstvene dejavnosti ter s tem:

  • varuje pravne interese svojih strank,
  • skrbi za pravno pravilnost in varnost poslovanja svojih strank,
  • svojim strankam prihrani čas in energijo ter prepreči morebitne težave in spore,
  • svojim strankam omogoča uspešno delovanje in rast,
  • nudi svojim strankam posebno dodano vrednost,
  • zagotavlja konkurenčno prednost in pravno jamstvo!

Prednosti: Sodelovanje z BALANCE pravnim svetovanjem strankam omogoča, da se posvetijo svoji glavni dejavnosti, saj jim s pravnim skrbništvom nad njihovim poslovanjem prihrani čas in energijo ter prepreči morebitne težave in spore. BALANCE poskrbi za pravno pravilnost in varnost poslovanja svojih strank, kar predstavlja posebno dodano vrednost ter zagotavlja konkurenčno prednost in pravno jamstvo

Ko izbereš

BALANCE

lahko pričakuješ:

- osebna individualna ali skupinska pravna svetovanja in izobraževanja,

- pravno ozaveščanje na področju delovnega prava in varstva pacientovih pravic,

- pravne laboratorije za: delavce, delodajalce, paciente in izvajalce zdravstvene dejavnosti,

- različne oblike sodelovanja s posameznimi delodajalci in izvajalci zdravstvene dejavnosti,

- BALANCE konkurenčno prednost in pravno jamstvo!